Pomppiskiertue Enonkoski 24.3.2023

10,00 €

Pomppiskiertue Heinävesi 14.4.2023

10,00 €

Pomppiskiertue Juva 21.4.2023

15,00 €

Pomppiskiertue Kerimäki 18.3.2023

15,00 €

Pomppiskiertue Puumala 10.3.2023

10,00 €

Pomppiskiertue Sulkava 28.4.2023

10,00 €